Hyvinvointi- ja elämyspalveluiden tuloksellisuuden asialla

Hyvinvointiklusterin liiketoiminnassa on osattava tuloksellisesti yhdistää elämyksellisyys ja turvallisuus. Siinä on haastetta kerrakseen eikä sen hallitsemisessa aina onnistu yksin. Työtä ei suinkaan helpota alan useiden sektoreiden alhainen hintataso ja heikko kannattavuus.

Olitpa sitten yrittäjä-toimitusjohtaja, palkkajohtaja tai tulosvastuullinen päällikkö, sinun kannattaa hyödyntää osaavaa ja kokenutta ulkopuolista sparraajaa toiminnan kehittämisessä.

Sadanpäämies-yhtiöt on hyvinvointiklusterin asiantuntijapalveluihin erikoistunut yrityskokonaisuus. Toimimme yhteistyössä eri sektoreiden johtavien asiantuntijoiden kanssa.

Sadanpäämies Consultingin leipälaji on matkailu-, ohjelmapalvelu-, hotelli- ja ravintola-alan yritysten tuloksellisuuden kehittäminen. Lue lisää…
Suomen kuntapalvelut hyödyntää palveluelinkeinon osaamista julkisen palvelutuotannon kehittämisessä. Kunnallisen palvelutuotannon kehittämisen rinnalla toteutamme asiantuntijapalveluita myös valtion organisaatioille. Lue lisää…
Suomen Hoiva Oy:ssä hyödynnämme osaamistamme hoivapalvelutuottajien tuloksellisuuden ja liiketoimintaosaamisen kehittämisessä. Lue lisää…
Oy Kon-Tiki Tours Ltd. on Sadanpäämies-yhtiöiden kokonaan omistama erikoismatkatoimisto. Yritys tuottaa ja markkinoi räätälöityjä ryhmämatkoja KONTIKI– ja MATKASENIORIT-tuotemerkeillä. Lue lisää…

Toimimme kaikilla sektoreilla sekä kouluttajina että kehittämisen asiantuntijoina. Sadanpäämies Oy toimii myös kiinteistösijoittajana. Yritys on Suomen Vuokranantajat ry:n ja Veronmaksajain Keskusliitto ry:n jäsen.

Sadanpäämies Consulting

Onko yrityksesi toiminnan hinta-laatusuhde kohdallaan? Ota meihin yhteyttä, niin autamme varmistumaan siitä!

Sadanpäämies Consulting tarjoaa hotelli-, ravintola- ja matkailuelinkeinon yrityksille koulutus- ja asiantuntijapalveluita. Avullamme alan yritykset kykenevät tehostamaan toimintaansa (tuotanto, markkinointi) ja parantamaan tulostasoaan. Autamme kokonaisvaltaisen analyysin tekemisessä niin aloittelevia yrittäjiä kuin alan kokeneempiakin osaajia.

Osaamisessamme yhdistyvät palveluelinkeinon käytännön liikkeenjohdon tuntemus laskentatoimen ja kannattavuuden hallinnan sekä markkinoinnin teorian ymmärrykseen.

Teemme yhteistyötä myös alan oppilaitosten ja muiden julkisten organisaatioiden kanssa.


Sadanpäämies Consultingin tärkeimmät palvelutuotteet:

 • Koulutuspalvelut (oheiset tuotekortit antavat kuvaa tarjonnastamme)
 • Tuloksellisuuden kehittämispalvelut
 • Hallitustyöskentely
 • Osakkuus kehitettävässä yrityksessä

Ota yhteyttä ja kysy lisää!


Sadanpäämies Colsultingin tärkeimmät koulutustuotteet:

 1. Hinnoittelu osana tuotteistamista
 2. Kassan hallinta
 3. Laskentaklinikka
 4. Tuloksellisuus ja johtaminen

Suomen kuntapalvelut

Kunnallisen palvelutuotannon haasteissa ei kannata jäädä yksin!

Suomen kuntapalvelut tarjoaa kunnille, kaupungeille ja kuntayhtymille mahdollisuuden tarkastella palvelutuotantoaan uudessa valossa. Suomen kuntapalveluiden tuottamat asiantuntija- ja koulutuspalvelut muodostavat kattavan kokonaisuuden, jonka avulla kunnallisen palvelutuotannon tuloksellisuutta kyetään kehittämään monitahoisesti.


Suomen kuntapalveluiden tärkeimmät palvelutuotteet:

 • Kunnallisen palvelutuotannon kehittämisohjelma
 • Vuokrapalvelupäällikkyys
 • Kilpailukykyanalyysit
 • Organisaatiomallien kehittäminen
 • Yrittäjyysmallien kehittäminen

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Suomen Hoiva Oy

Hoivapalveluissa on hallittava laadun lisäksi myös tuloksellisuus

Suomen Hoiva Oy on hoiva-alan toimijoiden liiketoimintaosaamisen ja tuloksellisuuden kehittämiseen erikoistunut asiantuntijayritys. Osaamisemme täydentää hoiva-alan yrittäjien ja esimiesten vahvaa substanssiosaamista.

Yksityiset hoivayritykset

Yksityisille yrityksille Suomen Hoiva tarjoaa liiketoimintaosaamisen kehittämiseen tähtääviä asiantuntijapalveluita. Liiketoimintasuunnitelmien laatiminen ja kehittämisprojektien läpivienti on osa kokonaisuuttamme.

Julkisen sektorin organisaatiot

Yhteistyössä kuntien ja kaupunkien, kuntayhtymien sekä kunnallisten liikelaitosten ja yhtiöiden kanssa toteutamme kehittämishankkeita, joiden tavoitteena on kehittää kunnallisen hoivapalvelutuotannon kilpailukykyä suhteessa alan yksityisiin toimijoihin.

Kolmas sektori

Hoiva-alalla toimivien yhdistysten ja säätiöiden kaupallisen osaamisen kehittäminen on eräs vahvuusalueistamme. Autamme hoivan ammattilaisia kehittymään myös alansa tuloksellisuuden ammattilaisiksi.

Hyvinvointikeskusten managerointi

Eri puolille Suomea nousevat hyvinvointipalveluiden keskittymät vaativat menestyäkseen toimivan palvelukokonaisuuden. Suomen Hoiva tarjoaa hyvinvointikeskusten omistajille (esim. kunnat, sijoittajat, rakennusliikkeet) manageerauspalvelun hyvinvointikeskusten palveluiden hallinnointiin.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Kon-Tiki – Enemmän kuin matkatoimisto

Oy Kon-Tiki Tours Ltd. on Sadanpäämies-yhtiöiden kokonaan omistama erikoismatkatoimisto. Yritys tuottaa ja markkinoi räätälöityjä ryhmämatkoja KONTIKI- JA MATKASENIORIT-tuotemerkeillä. Palvelu rakentuu ryhmänkerääjätoimintamallille, mutta myös esim. lukijamatkat kuuluvat yrityksen repertuaariin. Vuonna 1995 perustettu yritys on kasvanut valtakunnalliseksi ryhmä-, teema- ja seniorimatkailun asiantuntijaksi.

Osaavat asiantuntijamme räätälöivät ryhmämatkoja yhdistyksille, kerhoille, yrityksille ja ystäväpiireille. Matkakohdetarjonta kattaa koko maapallon.

Yrityksen valtteja ovat ryhmänkerääjätoiminta, henkilökohtainen palvelu, luotettavuus ja turvallisuus. Ryhmänkerääjänä toimimisesta on monelle asiakkaallemme muodostunut mielenkiintoinen ja jopa taloudellisesti kannattava harrastus. Yrityksen yhteistyökumppanit eri maissa ovat asiansa osaavia, luotettavia palveluntuottajia. Heistä monella on suomalaiset sukujuuret ja suomalaista henkilökuntaa, mikä sujuvoittaa yhteistyötä merkittävästi. Kon-Tikin teemamatkoja vetävät osaavat, kokeneet, alojensa asiantuntijoina meritoituneet matkanjohtajat.

Oy Kon-Tiki Tours Ltd. noudattaa yleisiä valmismatkaehtoja ja kuuluu Kuluttajaviraston ylläpitämään matkanjärjestäjärekisteriin (Kuvi: 1929/00/Mj Mv). Kon-Tiki on Suomen Yrittäjien (Akateemiset yrittäjät AKY ry), Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n (Palvelualojen työnantajat PALTA ry) ja Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n (SMAL) jäsenyritys. Kon-Tiki on myös Reilun matkailun yhdistyksen kannatusjäsen ja Bongariliiton pääsponsori.

Lisätietoja:
www.kontiki.fi
www.matkaseniorit.fi

Yhteystiedot

Sadanpäämies-Yhtiöt

Taivaanvuohentie 7 A 9, FI-00200 Helsinki
Tel. +358 9 813 5953

Lähetä yhteydenotto- / tarjouspyyntö

Yhteydenotto- / Tarjouspyyntö


Asiantuntijat

timo_saranpaaTimo Saranpää

Ekonomiyrittäjä, tuloksellisuusasiantuntija
Gsm +358 50 523 6005
timo.saranpaa@sadanpaamies.fi
twitter.com/sadanpaamies_i

 1. Lataa CV

Yhteistyökumppanit

Palvelutoiminnan kehittäminen edellyttää laaja-alaista osaamista. Sadanpäämies-yhtiöt takaa sen tekemällä yhteistyötä mm. seuraavien asiantuntijaorganisaatioiden kanssa:

Damico Oy

Helsinkiläinen ruokailu-, puhdistus- ja kiinteistöpalveluiden tehostamiseen keskittyvä asiantuntijayritys. www.damico.fi

Suomen Matkailukonsultit Oy

Yritys tarjoa monipuolisia asiantuntijapalveluita matkailu- ja palvelualan yritysten liiketoiminnan kehittämiseen. www.matkailukonsultit.fi