Hyvinvointi- ja elämyspalveluiden tuloksellisuuden asialla

Hyvinvointiklusterin liiketoiminnassa on osattava tuloksellisesti yhdistää elämyksellisyys ja turvallisuus. Työtä ei helpota alan useiden sektoreiden alhainen hintataso ja heikko kannattavuus.

Olitpa sitten yrittäjä-toimitusjohtaja, palkkajohtaja tai tulosvastuullinen päällikkö, sinun kannattaa hyödyntää osaavaa, kokenutta ulkopuolista sparraajaa toiminnan kehittämisessä.

Sadanpäämies-yhtiöt on hyvinvointiklusterin asiantuntijapalveluihin erikoistunut yrityskokonaisuus. Toimimme yhteistyössä eri sektoreiden johtavien asiantuntijoiden kanssa.

Sadanpäämies Consulting tarjoaa hotelli-, ravintola- ja matkailuelinkeinon sekä hoiva-alan yrityksille ja kolmannelle sektorille koulutus- ja asiantuntijapalveluita. Avullamme alan toimijat kykenevät tehostamaan toimintaansa (tuotanto, markkinointi) ja parantamaan tulostasoaan. Autamme kokonaisvaltaisen analyysin tekemisessä niin aloittelevia yrittäjiä kuin alan kokeneempiakin osaajia.

Osaamisessamme yhdistyvät palveluelinkeinon käytännön liikkeenjohdon tuntemus laskentatoimen ja kannattavuuden hallinnan sekä markkinoinnin teorian ymmärrykseen.

Teemme yhteistyötä alan oppilaitosten ja muiden julkisten organisaatioiden kanssa.

Sadanpäämies Consultingin tärkeimmät palvelutuotteet:

 • Koulutuspalvelut (oheiset tuotekortit antavat kuvaa tarjonnastamme)
 • Tuloksellisuuden kehittämispalvelut
 • Hallitustyöskentely
 • Osakkuus kehitettävässä yrityksessä

Sadanpäämies Colsultingin tärkeimmät koulutustuotteet:

Suomen kuntapalvelut

Palvelutuotantoa uudessa valossa

Suomen kuntapalvelut tarjoaa kunnille, kaupungeille ja kuntayhtymille mahdollisuuden tarkastella palvelutuotantoaan uudessa valossa.

Suomen kuntapalveluiden tuottamat asiantuntija- ja koulutuspalvelut muodostavat kattavan kokonaisuuden, jonka avulla kunnallisen palvelutuotannon tuloksellisuutta kyetään kehittämään monitahoisesti.

Suomen kuntapalveluiden tärkeimmät palvelutuotteet:

 • Kunnallisen palvelutuotannon kehittämisohjelma
 • Kilpailukykyanalyysit
 • Organisaatiomallien kehittäminen
 • Yrittäjyysmallien kehittäminen

Suomen Hoiva Oy

Hoivapalveluissa on hallittava laadun lisäksi myös tuloksellisuus

Suomen Hoiva Oy on hoiva-alan toimijoiden liiketoimintaosaamisen ja tuloksellisuuden kehittämiseen erikoistunut asiantuntijayritys. Osaamisemme täydentää hoiva-alan yrittäjien ja esimiesten vahvaa substanssiosaamista.

YKSITYISET HOIVAYRITYKSET

Yksityisille yrityksille Suomen Hoiva tarjoaa liiketoimintaosaamisen kehittämiseen tähtääviä asiantuntijapalveluita. Liiketoimintasuunnitelmien laatiminen ja kehittämisprojektien läpivienti on osa kokonaisuuttamme.

JULKISEN SEKTORIN ORGANISAATIOT

Yhteistyössä kuntien ja kaupunkien, kuntayhtymien sekä kunnallisten liikelaitosten ja yhtiöiden kanssa toteutamme kehittämishankkeita, joiden tavoitteena on kehittää kunnallisen hoivapalvelutuotannon kilpailukykyä suhteessa alan yksityisiin toimijoihin.

KOLMAS SEKTORI

Hoiva-alalla toimivien yhdistysten ja säätiöiden kaupallisen osaamisen kehittäminen on eräs vahvuusalueistamme. Autamme hoivan ammattilaisia kehittymään myös alansa tuloksellisuuden ammattilaisiksi.

Kon-Tiki

Enemmän kuin matkatoimisto

Oy Kon-Tiki Tours Ltd. on Sadanpäämies-yhtiöiden kokonaan omistama erikoismatkatoimisto. Yritys tuottaa ja markkinoi räätälöityjä ryhmämatkoja KON-TIKI-,  MATKASENIORIT- ja TRIO TRAVELS tuotemerkeillä. Palvelu rakentuu ryhmänkerääjätoimintamallille, mutta myös esim. lukijamatkat kuuluvat yrityksen repertuaariin. Vuonna 1995 perustettu yritys on kasvanut valtakunnalliseksi ryhmä-, teema- ja seniorimatkailun asiantuntijaksi. Kon-Tikin tytäryhtiö Björk & Boström Urheilumatkat vastaa Kon-Tikin laajasta urheilumatkatarjonnasta. Kon-Tiki Tours toteuttaa Destination Management-palvelut kansainvälisille matkatoimistoille ja matkailijoille Kon-Tiki Finland-tuotemerkillä.

Osaavat asiantuntijamme räätälöivät ryhmämatkoja yhdistyksille, kerhoille, yrityksille ja ystäväpiireille. Matkakohdetarjonta kattaa koko maapallon ja teemavalikoima koko inhimillisen elämän laajan kirjon.

Yrityksen valtteja ovat ryhmänkerääjätoiminta, henkilökohtainen palvelu, luotettavuus ja turvallisuus. Ryhmänkerääjänä toimimisesta on monelle asiakkaallemme muodostunut mielenkiintoinen ja jopa taloudellisesti kannattava harrastus. Yrityksen yhteistyökumppanit eri maissa ovat asiansa osaavia, luotettavia palveluntuottajia. Heistä monella on suomalaiset sukujuuret ja suomalaista henkilökuntaa, mikä sujuvoittaa yhteistyötä merkittävästi. Kon-Tikin teemamatkoja vetävät osaavat, kokeneet, alojensa asiantuntijoina meritoituneet matkanjohtajat.

Lisäksi Kon-Tiki Finland toimii globaalin incomingtoimistoketjun, Liberty Internationalin Suomen tuottajana tuotemerkillä Liberty Finland. Kon-Tiki Finland on Visit Rovaniemen osakas ja Helsinki Marketingin jäsen.

Oy Kon-Tiki Tours Ltd. noudattaa yleisiä valmismatkaehtoja ja kuuluu Kuluttajaviraston ylläpitämään matkanjärjestäjärekisteriin (Kuvi: 1929/00/Mj Mv). Kon-Tiki on Suomen Yrittäjien (Akavalaiset yrittäjät AKY ry), Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n (Palvelualojen työnantajat PALTA ry), Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n (SMAL) ja
Matkailu- ja Ravintolapalvelut Mara ry:n jäsenyritys. Kon-Tiki on Reilun matkailun yhdistyksen kannatusjäsen.

Yhteystiedot

Sadanpäämies-Yhtiöt

Taivaanvuohentie 7 A 9, FI-00200 Helsinki
Tel. +358 9 813 5953

Asiantuntijat

Timo Saranpää
Ekonomiyrittäjä, tuloksellisuusasiantuntija

Gsm +358 50 523 6005
timo.saranpaa@sadanpaamies.fi
twitter.com/sadanpaamies_i

Katso CV

Yhteydenotto / tarjouspyyntö

  Yhteistyökumppanit

  Palveluliiketoiminnan kehittäminen edellyttää laaja-alaista osaamista. Sadanpäämies-yhtiöt varmistaa sen tekemällä yhteistyötä eri asiantuntijayritysten kanssa.