Timo Saranpää

matkailuyrittäjä, KTM, Suomen Ekonomien ex-pj

Timo Saranpää

matkailuyrittäjä, KTM, Suomen Ekonomien ex-pj

  • Helsingin vetovoiman puolesta
  • Kokenut vaikuttaja, mutta tuore kuntapoliitikko
  • Ekonomijärkeä ja uutta ajattelua valtuustoon

Olen 55-vuotias matkailuyrittäjä Lauttasaaresta. Koulutukseltani olen kauppatieteiden maisteri, ekonomi. Olen 5 lapsen isä ja 1 lapsenlapsen isoisä.

Olen ehdokkaana, koska kannan huolta kotikaupunkimme tulevaisuudesta. Haluan sen säilyvän hyvänä, turvallisena paikkana elää, opiskella, tehdä töitä ja yrittää. Haluan olla mukana kehittämässä Helsingin vetovoimaisuutta. Maa tarvitsee kehittyäkseen voimakkaita vetureita ja se on pääkaupungille luonteva tehtävä. Vetovoimaisuutta kehittäessämme varmistamme myös meille helsinkiläisille  asuinympäristön, palvelut, lähiluonnon ja harrastusmahdollisuudet, jotka tekevät meidät onnelliseksi ja ylpeiksi kotikaupungistamme.

Kaupungin tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa. Sen tehtävänä on järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Kaupungin tulee pitää huolta ihmisisten ja ympäristön hyvinvoinnista. Sitä haluan olla varmistamassa.

Kaupungin ei pidä tehtäväänsä hoitaakseen tuottaa kaikkia palveluita itse. Kaupungin ja sen päättäjien tulee ideologioista vapaana valita ihmisille, asukkaille paras tapa järjestää palvelut. Jossain tilanteessa parhaan laadun ja taloudellisuuden takaa kaupungin oma tuotanto: sähkönjakelu, vesijohdot ja kaukolämpö on pidettävä kaupungin tai sen tytäryhtiöiden omistuksessa. Vähemmän kriittisissä palveluissa tulee tehdä yhteistyötä yritysten kanssa. Kaupunkilaisten kokonaisedun tulee ratkaista tuotantotavat. Taustani palveluyrittäjänä ja laskentatoimen asiantuntijana antaa pohjan tuoda oma panokseni kaupunkipalveluiden ohjaamiseen kaupunkilaisia hyödyttävällä tavalla.

Korona-aikana ei siltä tunnu, mutta matkailu on jatkossakin kasvava elinkeino. Helsingin kaupungin merkitys maan matkailun veturina on valtava. Suomen matkailun veturit ovat Helsinki ja Lappi. Helsingin on otettava jatkossa entistä vahvempi rooli maan ykköskohteena. Myös poliittisten päättäjien on tuettava kaupungin vetovoiman ja matkailun kehittämistä.

Koronavuosi on ollut Helsingin matkailuyrityksille katastrofaalinen. Haluan niiden yrittäjien äänen kuuluviin, jotka ovat koronakriisistä pahimmin kärsineet. Omankin yrityksen luoviminen kriisin läpi on vielä kesken, mutta yhteisön eteen on tehtävä osansa. Haluan olla mukana palveluelinkeinon – eritoten hotelli-, ravintola-ja matkailuelinkeinon lipunkantajana.

Murheemme on kasvava julkinen alijäämä ja velkaantuminen. Kuntien tehtävä on osaltaan keventää taakkaamme. Moninkertaisen hallinnon sijaan haluan meidän käyttävän verovaroja koulutukseen, terveydenhuoltoon, hoivaan ja turvallisuuteen. Tarpeeton kunnallinen hallinto syö kantokykyämme. Pk-seudun ja Helsingin tulee näyttää esimerkkiä hallinnon kehittämisessä. Helsingin kaupungin rooli on tässä avainasemassa.

Valintani on Kokoomus, koska minulle se on tolkun puolue, joka

  • näkee koulutukseen, osaamiseen ja kekseliäisyyteen panostamisen pienen maan menestyksen avaintekijäksi
  • ymmärtää, että vain yrittäjyys tuo kestävää taloudellista lisäarvoa hyvinvointiyhteiskunnan kasvavien kustannusten maksamiseen
  • kunnioittaa sivistystä, koulutusta, hyviä tapoja, tasapuolisuutta ja yhteiskuntarauhaa
  • pitää huolta ympäristöstä, muttei edusta kiiluvasilmäistä vihreyttä, joka ampuu Suomea ja suomalaisia omaan jalkaan.
  • huolehtii ihmisistä, kantaa vastuunsa maailmankansalaisena ja ottaa vastaan hädässä olevat, mutta edellyttää tulijoiden kunnioittavan suomalaisia tapoja, tasa-arvokäsityksiä ja yhteiskunnan pelisääntöjä
  • ymmärtää työperäisen maahanmuuton merkityksen hyvinvointiyhteiskunnan säilyttämiselle

Siksi Kokoomus.

Vajaan kolmen vuosikymmenen aikana olen oppinut pitämään Helsinkiä henkisenä kotinani. Viihdyn sen kaduilla ja kapakoissa. Rakastan sen urheilu- ja kulttuuritarjontaa. Helsingin rannat ja saaristo ovat ainutlaatuinen kokonaisuus, jotka tekevät merellisestä Helsingistä hienon paikan asua, mutta myös houkuttelevan matkailukohteen. Haluan Helsingin menestyvän, sillä Helsingin menestys on meidän kaikkien ja koko Suomen menestyksen avain.

Siksi olen mukana ja ehdolla.

345